водовідлив

водовідлив
водоотлив - water pumping, water drainage - *Wasserhaltung - видалення шахтних (рудникових, кар'єрних) вод з підземних та відкритих гірничих виробок на поверхню. В систему В. входять пристрої, що перешкоджають доступу поверхневих і підземних вод до виробок; що регулюють стік шахтних вод та збір їх в центральні водозбірники, звідки вода подається на поверхню за допомогою насосів. При п і д з е м н і й розробці розрізняють допоміжний, головний, центральний та регіональний В. Насосна камера з водовідливними установками розташовується біля водозбірника і з’єднується з ним виробками. При притоці води більше за 50 м3/год. гол. водовідливна установка складається з 3 однакових насосів (робочого, резервного і того, що знаходиться в ремонті), кожний з яких розраховується на відкачування за 20 год. добового нормального притоку. Для головного В. на шахтах застосовуються в осн. відцентрові багатоступінчасті секційні насоси в горизонтальному виконанні, що допускають вміст механіч. домішок у воді (крупністю до 0,1-0,2 мм) до 0,1-0,2%. К.К.Д. насосів змінюється в межах 68-78 %. Кислототривкі насоси застосовуються при рН води менше 5. Для дільничного В. в шахтах, крім багатоступінчастих відцентових насосів, використовуються також консольні відцентові, моноблочні і допоміжні насоси (турбонасос, електронасосні одноґвинтові аґреґати, одноступінчасті відцентрові горизонтальні насоси, відцентові горизонтальні консольні насоси). При відкачуванні непрояснених шахтних вод з твердою фазою крупністю до 20 мм застосовуються шламові насоси (вертикальні, суспензійні, магнетитошламові та інш.). Для подачі води на поверхню в стовбурі шахти прокладаються мінімум два стави нагнітальних труб - робочий і резервний; при двох одночасно працюючих насосах прокладаються три стави труб. Кожний став розраховується на видачу нормального добового притоку за 20 год. Апаратура автоматизації В. забезпечує автоматич. залиття, пуск і зупинку насосів у залежності від рівня води у водозбірнику, почергову роботу насосів, автоматич. включення резервних насосів, дистанційний контроль і сигналізацію про рівень води у водозбірнику. Осн. шляхи подальшого вдосконалення В. на шахтах: скорочення об'єму і спрощення конструкції водозбірників або застосування безкамерного В. з вертикальними зануреними насосами і ерліфтами. При в і д к р и т і й розробці система В. складається з пристрою регулювання внутрішньокар’єрного стоку, водозбірників, насосних станцій. У залежності від місця розташування гол. водозбірників кар'єрний В. поділяється на відкритий, підземний та комбінований. При відкритому В. водозбірники з насосною станцією розташовуються на найнижчій відмітці кар’єру. При підземному В. вода перекачується або відводиться в спец. дренажно-водовідливні штреки, пройдені зі схилом в сторону водозбірника з насосною камерою, звідки вона відкачується насосами на поверхню через водовідливні стовбури або свердловини в поверхневі водотоки або водоймища. При цьому використовуються в осн. ті ж насоси, що і при шахтному водовідливі. При проходженні шахтних стовбурів і розрізних траншей застосовуються допоміжні насоси (відцентрові спіральні, секційні, консольні, турбонасоси і ін.) продуктивністю 5-130 м3/год і напором 30-100 м.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "водовідлив" в других словарях:

  • водовідлив допоміжний — водовідлив, призначений для перекачування води з окремих дільниць шахти до водозбірника головного водовідливу …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водовідлив головний — водовідлив, призначений для відкачування сумарного припливу води по шахті (руднику, кар’єру) …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водовідлив центральний — водовідлив загальний для декількох шахт (рудників, кар’єрів) …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водовідлив регіональний — водовідлив загальний для шахт (рудників, кар’єрів) цілого району …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водовідлив — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • водовідлив — у, ч. 1) Устаткування (пристосування) для спускання води. 2) рідко. Те саме, що водовідливання …   Український тлумачний словник

  • водовідливний — и/вна/, и/вне/. Прикм. до водовідлив. || Признач. для відливання води …   Український тлумачний словник

  • водо... — Пр. Перша частина складних слів, відповідає слову вода, напр.: водобой, водоверт, водовимірювальний, водовымірювач, водовод, водовідвідний, водовідлив, водовоз, водогон, вододіл, водозабір, водозлив, водолаз, водолюб, водомір, водоспад і т. п …   Словник лемківскої говірки

  • виробок паралельне з’єднання — выработок параллельное соединение parallel connection of workings *Parallelferbindung der Grubenbaue (ву рудниковій вентиляції, на транспорті, водовідливі) з’єднання, при якому виробки ву одному пункті розгалужуються ій|та знов з… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • економіко-математичне моделювання — экономико математическое моделирование economic matematic modelling wirtschaftlich matematische Simulation математичний опис закономірностей, притаманних якому небудь об’єкту, системі, процесу, виражених за допомогою економічного показника грн.,… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»